Finans ve Finansman Nedir? Farkları Nelerdir?

FİNANS VE FİNANSMAN NEDİR?

Para piyasalarında finans, finansman ve fon gibi terimler sıklıkla kullanılmaktadır. Doğru yönde finansal kararlar alabilmek ve bu kararlarda etkinliği arttırıcı çabalar gösterebilmek için öncelikle temel kavramların anlamlarını bilmek gerekiyor. Finans nedir sorusu ile finansman nedir sorusuna yakın cevaplar verebiliriz. Çünkü genellikle finans, finansman ve finansal yönetim kavramları eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. Birey ya da işletme fark etmeksizin finansal yönetim ile ilgili ilkeler ve yaklaşımlar benzer özellik göstermektedir.

FİNANS NEDİR?

Şahıs veya işletme giderleri için ihtiyaç duyulan fonların uygun koşullarla sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerdir. Bir başka ifadeyle finans, kurum ya da kişilerin maddi kazanç elde etmeleri sonucunda yatırım yapmaları ve bu yatırımları zaman içerisinde değerlendirmeleridir. Herhangi bir harcama için faydalanabilecek para, kaynak, sermaye veya fon anlamına gelmektedir. Finansın kapsam alanı sadece bir harcamanın fonlanması değildir. Aynı zamanda temin edilen fonun etkin bir şekilde kullanılmasını da kapsamaktadır.

FİNANSMAN NEDİR?

Bir işletmenin tüm aktifleri ile diğer harcamaları için gerekli olan kaynağı sağlama faaliyetine veya kişilerin giderlerini karşılayabilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu parayı temin etmelerine finansman adı verilmektedir. Kısaca finansman nedir sorusuna ihtiyaç duyulan fonların sağlanması diyebiliriz. Finans ne demek sorusuna ise harcamalar için yararlanılan para, fon, kaynak demiştik. Bu nedenle giderler için ihtiyaç duyulan “paranın (fonun) temin edilmesi” kavramı yerine finansman sağlanması terimini de kullanabiliriz. Her iki terim arasında da kavramsal olarak hiçbir fark yoktur. Finansman, işletme ya da kurum için finansal yönetimin yalnızca para bulmayla ilgili yönüdür. Kamu kurum ve kuruluşları çeşitli faaliyetlerde, işletmelerde üretim, yatırım, satış ve stoklama gibi faaliyetlerin yürütülebilmesinde finansmana ihtiyaç duyarlar. Kamunun finansman ihtiyaçları emisyon, dış borçlanma ve menkul kıymet ihracı gibi kaynaklardan sağlanırken, işletmelerin finansman ihtiyaçları ise banka kredileriyle sağlanabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir